Jeugdwerking


DOELSTELLINGEN JEUGDOPLEIDING KFC. Lennik

 

De vereniging heeft tot doel het verzorgen van een degelijke en gezonde voetbalopleiding en dit buiten iedere religieuze, filosofische of politieke aanhorigheid om. Het kind staat centraal tijdens de jeugdopleiding en moet vreugde en plezier beleven aan het voetbal.

De vorming is hoofdzakelijk gericht op het aanleren van voetbalwijsheid in al zijn facetten. De algemene voetbalontwikkeling op lange termijn is belangrijker dan het korte termijn resultaat.
Het kind moet tijdens de jeugdopleiding voldoende ruimte krijgen voor het ontwikkelen van de eigen creativiteit en voor het nemen van initiatief. Daardoor kan het zelfstandig problemen leren voorkomen en oplossen. Belangrijke waarden worden niet uit het oog verloren; discipline, stiptheid, respect, beleefdheid, enz…
We willen naast creativiteit ook herkenbaar voetbal brengen, dat zich doorheen de volledige jeugdopleiding progressief ontwikkelt tot totaalvoetbal. Op deze manier kunnen kinderen bij elke trainer steeds terugvallen op wat ze al kennen. Als rode draad door de ganse opleiding loopt : inspelen – demarkeren – lopende driehoeken.

Onze opgroeiende jeugdspelers moeten de kans krijgen om te leren uit fouten en zich met bijstand van hun trainers en begeleiders te verbeteren. De jeugdspelers moeten zich een schakel in de ploegsport voelen en dit moet niet alleen op voetbalgebied aangemoedigd worden. Ook in de algemene omgang wordt het teamgebeuren benadrukt; het bevorderen van de vriendschap, het respect en verdraagzaamheid tussen leden en sympathisanten.

We willen zoveel mogelijk spelers uit de eigen jeugdopleiding en de gemeente  Lennik of zijn buurtgemeenten  laten doorgroeien naar het eerste elftal. Zodoende wordt de band tussen de bevolking/supporters en de club nauwer aangehaald.

Via onze visie en missie trachten we de jeugdopleiding te optimaliseren en zodoende de jeugdspelers een hoogwaardige voetbalopleiding te geven. Met gediplomeerde voetbaltrainers en pedagogisch geschoolde trainers moet dit ervoor zorgen dat KFC. Lennik één van de beste voetbalopleidingen heeft uit de omgeving.

Graag willen we attractief en aanvallend voetbal brengen waarin technische verzorgdheid van groot belang is. We willen onze spelers opleiden tot individueel en collectief slimme en vaardige voetballers, die een  gezonde winnaarsmentaliteit hebben.

Strategisch plan Jeugdopleidingen KFC. Lennik

De jeugd van KFC. Lennik is kleinschalig zelf bedruipend. Dit wil zeggen dat gelden uit tombola en kleine evenementen van de jeugdwerking naar de jeugdwerking gaan. Daarmee worden er dan acties gedaan als fotoshot en Sint-Niklaasfeest. Alle andere inkomsten gaan naar het algemeen bestuur waaruit alle kosten dan voor een optimale jeugdwerking worden vergoed.

De jeugdopleidingen heeft als doel spelers een volwaardige voetbalopleiding te geven die er is op gericht om deze af te leveren aan het eerste elftal of deze naar elite spelende clubs te kunnen laten vertrekken. Ook de minder getalenteerde spelers moet men een volwaardige opleiding kunnen aanbieden zodanig dat ze bij een eventueel vertrek kunnen zeggen over de nodige dimensie van het voetbal te beschikken.

In principe staat de JO van de club open voor elk kind. Als is het wel zo dat we bij de u6 de spelers met de meeste voetbalkwaliteiten meenemen naar de u7. Eventueel zullen dan nieuwe spelers kunnen aansluiten na getest te zijn geweest door de JO op de nodige capaciteiten en in functie van de spelersprofielen van de club.

De club zal altijd zijn sociale rol vervullen. Dat wil zeggen dat men het onderscheid zal maken tussen de recreatieve en het sportieve. Met het sportieve bedoelen wij de meer getalenteerde groepen waar we mee op het hoogst bereikbare niveau zullen spelen en met de recreatieve groepen de groepen waarmee we op een lager niveau spelen maar waar de jongens ook het recht kunnen hebben om hun geliefkoosde sport te beoefenen.

Nieuw aangetrokken spelers vanaf u10 zullen altijd aangeworven worden wanneer ze minstens de evenknie zijn van onze provinciaal spelende spelers of beter zijn.

Waken dat er bij de u19 of u21 spelers die kwaliteiten hebben om de A-kern te vervullen deze ook krijgen. Via de inbreng van de JO in de sportieve cel zullen dan de normen bewaakt worden dat externe spelers en meerwaarde moeten hebben dan onze eigen opgeleide spelers.

Er zullen ook altijd gewestelijke ploegen gevormd worden om zo de minder begaafde spelers de kans te laten in de club te kunnen blijven spelen.

Er zal ook een ploeg opgericht worden in de laagste provinciale reeks om spelers de eigenheid van KFC hebbende de kans te geven ook in een eerste elftal te spelen onder naam van KFC.

Nieuwe leden zo wel sportief als medewerkers zullen moeten passen in de visie van de club. Spelers moeten voldoen aan de vooropgestelde spelersprofielen en dan de testen doorstaan. Medewerkers moeten zich kunnen vinden in de algemene visie van de club.

Maandelijkse vergadering van het jeugdbestuur – maandelijkse vergadering van TVJO met coördinators –

vergadering van coördinators met trainers – maandelijkse vergadering spelersraad met TVJO en coördinators.

Uitbouwen van de jeugdevenementen en daar zo veel mogelijk leden bij te betrekken.