Doorstroming-selectiebeleid

Doorstromingsplan jeugd naar A-kern

- Spelers bij u21 en u19 die opgemerkt worden door de trainer en door de interne scouting zullen doogegeven worden aan de sportieve cel die de trainers van A-kern op de hoogte brengen. In de eerste fase zal de speler overgeheveld naar de A- kern om er mee te trainen maar als hij daar ook een zeer goeie indruk nalaat gedurende de eerste maand zal men hem via de sportieve cel doorschuiven om toegevoegd te worden bij de A-kern. Eventueel kan hij dan ook al eens meegaan met de A-ploeg op de bank voor eventuele korte invalbeurt. Zijn wedstrijden bij niet selectie zal hij blijven spelen bij U21 of U19. Regelmatig zal de sportieve cel de A-ploeg evalueren en eventuele zwakkere plaatsen in het elftal analyseren. Dat betekent dat we eerst zullen kijken dat het talent niet aanwezig is bij de A-kern maar ook eventueel bij de u17. In de eerste plaats zullen de spelers van u21 en u19 grondig geëvalueerd worden en bij goede  evaluatie daar kan de speler de stap zetten naar de A-kern en in eerste instantie al mede te trainen en dan na gunstige evaluatie daar zelfs naar de A-kern te worden toegevoegd.

- Wanneer speler van de jeugd in de A-kern komt zal hij daar in de eerste fase opgevolgd worden door hoofdtrainer en hulptrainer. Speler krijgt desnoods aangepast programma mede zodanig dat hij geen eventueel geen drie of twee wedstrijden per week moet spelen.  Hem zeker niet overbelasten en onder druk zetten in de begin periode. Ook zal hij gedurende de eerste weken begeleid worden door de interne scouting en coördinator van de bovenbouw jeugdwerking.

- Sportieve cel zal bij doorstroming steeds op de hoogte gehouden worden door de TVJO en sportief manager die in deze cel zetelen.   

Het rekruteren van spelers is nauw verbonden met een selectiebeleid maar ook met de interne- en externe doorstroming.

1.selectiebeleid

·         Een jeugdspeler wordt bij aanvang van het seizoen in een team van zijn cluster (geen onderscheid provinciaal-gewestelijk) ingedeeld volgens de hem toegedichte sportieve kwaliteiten. Deze indeling is niet definitief en kan wijzigen gedurende het seizoen.

·         We streven er naar dat elke speler op zijn niveau kan voetballen en voldoende plezier heeft.

·         Kwalitatief sterke spelers moeten op het hoogst mogelijk niveau kunnen trainen en spelen.

·         Talenten uit onze jeugdopleiding moeten alle kansen krijgen om op het hoogste niveau (opleidingskernen van clubs met elite-niveau) te kunnen gaan voetballen.

·         KFC. Lennik staat hierbij zijn jeugdspelers nooit in de weg. Voor zover de goede werking van de jeugd niet in het gedrang komt, staat de visie-cel opleidingen toe dat de speler testwedstrijden of – trainingen bijwoont. 

·         Wanneer spelers zonder kennisgeving of toelating gaan testen bij een andere club, stellen ze zich bloot aan het mogelijk sanctionerend optreden van de visie-cel opleidingen.

·         Gescoute talenten kunnen tijdens het seizoen – vanaf december – worden uitgenodigd voor trainingen, wedstrijden en tornooien, in onderlinge overeenkomst met de club van herkomst.

 2. Charter selectiebeleid

  • Bij de u7 maken we drie groepen van 8 spelers. Deze spelers gaan we selecteren uit de u6 (kriebels). Wanneer we niet tot het vereiste aantal komen uit de kriebels zullen we deze aanvullen met gerichte externe spelertjes die op niveau van vereiste voldoen aan de opleiding en spelniveau KFC. Lennik.
  • Bij u8 en u9 zijn er twee groepen provinciaal niveau en één groep gewestelijk niveau. De regionale ploegen zullen daarin met de spelertjes vertegenwoordigd worden die op het moment van nog niet het niveau opgepikt hebben van provinciale ploegen. Eventuele onvoldoendes of afhakende spelertjes zullen vervangen worden door externe spelers die op niveau van vereiste voldoen aan de opleiding en spelniveau KFC. Lennik
  • Bij de middenbouw van u10 tot u13 zullen groepen samengesteld worden van 24 spelers. 12 provinciaal en 12 regionale spelende spelers. Naar wedstrijden  toe zullen provinciale ploegen de wedstrijden aanvatten met 11 spelers en de regionale ploegen met 12 spelers. Eventuele nieuwe externe spelers zullen via scouting en 3 testfases aangetrokken worden op provinciaal niveau.
  • In bovenbouw gaan we bij de u15 en u17 naar twee groepen van 18 spelers in een provinciale en regionale zuil. Naar wedstrijden toe zullen de beiden ploegen met 15 spelers gaan. Bij de u21 gaan we naar selectie van 18 spelers en 15 spelers voor de wedstrijd. Uiteraard zal er vanaf de u17 mogelijkheid zijn om de toptalenten te laten doorschuiven naar beloften of zelfs A-kern.
  • Een jeugdspeler wordt bij aanvang van het seizoen in een team van zijn cluster (geen onderscheid provinciaal-regionaal!) ingedeeld volgens de hem toegedichte sportieve kwaliteiten. Deze indeling is niet definitief en kan wijzigen gedurende het seizoen.
  • We streven er naar dat elke speler op zijn niveau kan voetballen en voldoende plezier heeft.
  • Kwalitatief sterke spelers moeten op het hoogst mogelijk niveau kunnen trainen en spelen.
  • Wanneer spelers zonder kennisgeving of toelating gaan testen bij een andere club, stellen ze zich bloot aan het mogelijk sanctionerend optreden van de visie-cel opleidingen.
  • Gescoute talenten kunnen tijdens het seizoen – vanaf december – worden uitgenodigd voor trainingen, wedstrijden en tornooien, in onderlinge overeenkomst met de club van herkomst. Indien op het einde van het seizoen een negatieve evaluatie zou leiden tot vertrek zal bekeken worden in welke mate de speler kan begeleid worden voor een aansluiting bij een club met wie KFC. Lennik samenwerkt.

 

3. Interne doorstroom

Door de maandelijkse samenkomst van de werkgroep per cluster, kan de evolutie van iedere jeugdspeler nauwgezet en op de voet opgevolgd worden. Het samenbrengen van een aantal verschillende meningen over één welbepaalde speler zorgt voor een breed gedragen beslissing en gedeelde verantwoordelijkheid.

 

4. Externe doorstroom

·         Naar jeugdopleiding elite-clubs

 Ons beleid is erop gericht om elke speler tot zijn maximale top te brengen. Daarom zullen we spelers die naar elite-clubs kunnen vertrekken en het niveau van onze werking overstijgen waardoor ze geen of onvoldoende progressie maken, laten gaan. Daarom is het naar volgend jaar toe ook belangrijk van onze jeugd  het inter-provinciale voetbal aan te bieden. Zodoende kunnen we veel talentjes houden en overtuigen dat het werk bij ons nog niet gedaan is. Dus toptalenten die naar elite kernen kunnen (1ste klasse club) zullen we zeker aan mede werken.

·         Naar jeugdopleiding regionale club:

 We proberen binnen onze jeugdopleiding naast ons provinciale zuil ook recreatieve teams (regionale) in stand te houden. Om uiteindelijk speelgelegenheid en fun aan iedereen te bieden maken we werk van een sterk opleidingsbeleid en trainersteam om ook bij de regionale zuil tot een aanvaardbaar niveau te komen. Daaruit kan men dan ten gepaste tijde en het juiste moment kinderen overzetten naar de provinciale zuil. De samenwerking met Eizeringen verruimt onze regionale zuil

 5. Doorstroming naar eerste elftal

In de huidige maatschappij is bovenstaande doelstelling een belangrijk aspect om als club het hoofd boven water te houden. Met de ”huidige maatschappij” wordt bedoeld dat er voor de opgroeiende jeugd een ruim aanbod aan keuzes is om zich te vermaken of om aan sport te doen. Eén van deze aspecten is de “ik” maatschappij of de verdere individualisering. En natuurlijk het aanbod aan andere sporten die ruim aanwezig zijn in onze nabije omgeving. Bij “doorstroming” gaat het om de leeftijdscategorie vanaf 16 jaar (u17) tot aan de instroom naar de senioren(17/18jaar). Deze leeftijd behoeft de nodige aandacht en aanpak. Het zijn tenslotte deze spelers die het voortbestaan van de club in zijn totaliteit waarborgen. Gebleken is dat de stap vanuit de hoogste jeugd naar de senioren vaak een te grote stap is. Speciaal daarom worden de betere spelers ze in een beloften team geformeerd (leeftijd <21jaar) met als voorname doelstelling  deze spelers te laten wennen aan het seniorenvoetbal. De samenstelling en verantwoordelijkheid van het beloften team liggen bij de hoofdtrainer, beloften trainer,  TVJO en coördinator bovenbouw.

 Voorwaarden goede doorstroming

Om de doelstellingen te bereiken zijn wel een aantal belangrijke voorwaarden nodig. Een voorwaarde voor een jeugdvoetbalplan is dat er een draagvlak is, m.a.w. er moet uitleg zijn. Draagvlak in de zin dat de communicatie tussen de betrokken partijen optimaal moet zijn: wekelijkse contacten tussen hoofdtrainer, TVJO en coördinator bovenbouw. Het doorstromen van betere jeugdspelers - omdat de speler belangrijker is dan het geheel -, daar is veel uitleg voor nodig.

Verder zijn de voorwaarden voor het uitvoeren van doorstroming:

• Een goede organisatie

• Werken volgens vastgesteld technisch beleid

• Voldoende trainingsmogelijkheden ( bovenbouw drie trainingen per week)

• Goed opgeleide jeugdtrainers (waar mogelijk gediplomeerd)

• Kwaliteitstrainingen

• Voldoende oefenmateriaal

• Bekwame jeugdtrainers

 6 . Structuur afvloeiing van spelers naar andere clubs

Spelers die na evaluaties niet meer bekwaam geacht worden te spelen op het niveau van KFC. Lennik, zullen door de sportieve leiding in samenspraak met de ouders hiervan op de hoogte gebracht worden. Er zal gekeken worden om te kunnen spelen bij een lager spelende  bevriende club uit de nabije  gebuurte. Spelers bij u17 die niet kunnen meegroeien naar interprovinciaal u19 zouden in de mate van het mogelijke de kans krijgen om gewestelijk u21 te spelen bij KFC. Lennik Er zal ook in de andere lichtingen gekeken worden om gewestelijke ploegen in de mate van het mogelijke in stand te houden. Daarmee bedoelen we dan ruimte om te trainen, aantal spelers en vinden van bekwame trainers. Het is en blijft de bedoeling dat KFC. Lennik ook zijn sociale rol blijft vervullen in de mate van het mogelijke en dat elke jeugdspeler met zijn capaciteiten in de club terecht kunnen. Zo niet zal de club zeker altijd medewerken om het kind (speler) zeker zijn sport te kunnen blijven beoefenen en uit te kijken naar bevriende ploegen war de speler zijn sport kan blijven beoefenen.