Leefregels

Gouden leefregels

* Trainers worden nooit lastiggevallen op het trainingsveld of de kleedkamers door de ouders

*Trainers worden nooit lastiggevallen tijdens wedstrijden.

*Trainers worden nooit lastiggevallen in de kantine na training of wedstrijden.

*Te laat op de afspraken van wedstrijden of trainingen worden de spelers terug huiswaarts gestuurd.

*Niet verwittigen van trainer bij afwezigheid training is de komende wedstrijd niet spelen

*Niet verwittigen van trainer van niet kunnen deelnemen wedstrijd is de volgende wedstrijd ook geen selectie.


Afspraken met ouders en spelers

A. Inhoud van de trainingen/wedstrijden

•Elke speler speelt evenveel tot U9. In middenbouw (u10-13) speelt iedereen minimum 60%. In bovenbouw krijgt elke speler minimum de helft van de speelminuten. Speelminuten worden bijgehouden door afgevaardigde(n) zodat hierover geen discussie kan zijn.

•Elke speler kan op iedere positie uitgespeeld worden.

•Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.

•De indeling van de groepen provinciaal en gewestelijk is het werk van de trainer. Deze beslist (samen met de jeugdcoördinator) wie waar speelt. Deze keuzes worden steeds gemaakt in functie van de optimale ontwikkelingskansen van de spelers.

•KFC. Lennik investeert in een degelijke jeugdopleiding. In die zin worden ook trainers zorgvuldig uitgekozen. Wij verwachten van hen dat ze de spelers een goede technische bagage meegeven, hen tactische richtlijnen aanbieden én opvoedkundige waarden bijbrengen. Wij vragen dan ook van ouders en supporters om NIET te coachen en geen goedbedoelde ‘tips’ en aandachtspunten te geven tijdens trainingen en wedstrijden. Indien dit wel gebeurt, zal u door de trainer op een vriendelijke manier gevraagd worden dit niet meer te doen. Bij herhaling zal u door de jeugdcoördinator worden aangesproken.


Afspraken/Leefregels in verband met trainingen en wedstrijden.

1.Trainers worden door de spelers aangesproken met ‘trainer’ en niet met hun voornaam.

2.Verwittig één van de trainers indien je niet kan komen naar een training of wedstrijd. Je kan dit doen per mail of sms. Wij beschouwen dit als een vorm van respect. Indien dit niet gebeurd is bij een training, dan speelt de speler minder minuten tijdens de eerstvolgende wedstrijd. Wanneer er niet wordt verwittigd voor afwezigheid bij een wedstrijd, dan speelt de speler ook de volgende wedstrijd niet mee.

3.Wees op tijd:

o        10’ voor de training (aangekleed) is iedereen in de kleedkamer.

o        Thuiswedstrijd: een uur voor aanvang van de wedstrijd in de juiste kleedkamer tenzij door de trainer anders meegedeeld (info via mail).

o        Uitwedstrijd: vertrek meegedeeld via mail.

4.Met de club en de sponsors wordt afgesproken dat de spelertjes de juiste kledij dragen op bepaalde momenten.

o        Trainingen-Wedstrijden

5.Douchen na de training en na de wedstrijd is verplicht! Dit is deel van een gezonde sportcultuur. Uitzondering kan wanneer u snel weg moet, na afspraak met de trainer. Bij het douchen zijn badslippers aangewezen.

6.Voor de training zitten alle spelers rustig samen in de kleedkamer en wachten op de trainers. Er wordt samen rustig naar het veld gestapt. De training wordt afgesloten met opruimen en een gezamenlijk moment op het veld. Alle spelers gaan na de training rustig naar de kleedkamer. Van hieruit kunnen zij naar huis vertrekken. 

7.Kleedkamers zijn voor alle ouders verboden terrein, zowel op training als op wedstrijd. (voor u7 is 1 ouder toegelaten per speler na de training of wedstrijd).

8.Spelers trainen en spelen steeds met propere voetbalschoenen.

9.Zowel tijdens wedstrijden als trainingen is het dragen van beenbeschermers verplicht. Dit is belangrijk voor het voorkomen van kwetsuren.

10.De spelertjes geven de trainer en de afgevaardigde een handdruk, uit respect en uit beleefdheid. Wij verwachten niet van hen dat zij dat te pas en te onpas, altijd en overal doen.

O       Voor een training gebeurt dat in de kleedkamer. Na een training hoeft dit niet.

o        Bij een thuiswedstrijd gebeurt dit bij het verzamelen in de kleedkamer. Bij een uitwedstrijd doen we dat op de plaats van bijeenkomst.

o        Na elke wedstrijd verwachten wij ook dat elke speler de trainer en afgevaardigde een hand geeft. Zo weten wij wie al naar huis is.

11.Na een wedstrijd en training worden de voetbaltassen in de kantine op de daartoe voorzien plaats gezet, zijnde rechts op de planken bij de ingang. Indien er geen plaats meer is, verzamelen we de tassen tegen een muur, weg van de in/uitgang.

12.Wij zetten FAIR-PLAY steeds in de kijker. Ouders/supporters en spelers geven geen commentaar op de tegenstander, medespelers en scheidsrechter. Blijf aub altijd kindvriendelijk, positief en sportief. Wij verwachten van iedereen een respectvolle houding naar alle betrokken partijen en willen daarin, als trainers, ook een voorbeeld zijn. Wij verwachten van u dat u ons hierin steunt als ouder/supporter.

13.Resultaat/uitslag van de wedstrijd heeft geen belang. Inzet en uitvoering van wat er op training wordt aangeleerd, zijn dat wel. Daarom zal je ook geen rangschikking vinden van onze jeugdploegen in de kantine.

14.De trainers zullen in het begin van het seizoen een afgevaardigde per ploeg uitkiezen. Deze afgevaardigde heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en taken. Hij/zij krijgt hierover een briefing. Wij waarderen ten zeerste het engagement van deze mensen. De afgevaardigde is echter geen trainer en bemoeit zich nooit met het sportieve.

15.Elke speler ontvangt na de wedstrijd een drank bonnetje van de club.

16.Tijdens een tornooi worden er tussen de wedstrijden door geen frietjes of hamburgers,…. gegeten. Ook ‘energierijke’ dranken zijn niet toegelaten tussen de wedstrijden door. Deze bevatten té veel suikers en zorgen voor nog meer dorst. Dit geldt ook voor de rust tijdens wedstrijden. De club zorgt steeds voor voldoende water. Een uitzondering hierop vormen spelers die om medische redenen extra suikers nodig hebben.

17.Problemen? Spreek de trainers aub aan, bij voorkeur na een training. Zij staan jullie graag te woord. Een trainer wordt nooit na een wedstrijd aangesproken over speelwijze, opstelling en uitvoering. Deze mensen verdienen het ook om op een rustige manier van de wedstrijd na te genieten of te bekomen.