Medische opvolging

Medische instructie en voorzorgen KFC. Lennik

1. Wat te doen bij een blessure

Bij een blessure dienen de ploegafgevaardigden de eerste zorg toe. Zij kennen de beginselen van de EHBO en stellen vast hoe ernstig de situatie is. Indien de blessure niet ernstig is, kan de speler er zelf voor kiezen om verder te spelen / trainen. Let wel, het heeft geen zin om verder te spelen met pijn. Zo maak je de blessure alleen maar erger.

Indien de blessure wel ernstig is, zijn er op onze club volledige EHBO koffers voorhanden. Zo kunnen we de speler in de eerste plaats verzorgen. Indien het letsel of ongeval nog niet verholpen is, verwijzen wij de speler door naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Verwittig ook steeds je trainer en coördinator wanneer je een blessure hebt en houdt hem op de hoogte van de evolutie van het herstel. De trainer kan van de clubkinesist/clubarts/huisarts de juiste informatie krijgen in verband met je herstel, zodat hij bij de herstart van de trainingen rekening kan houden met de belastbaarheid en eventuele problemen die zich kunnen voordoen.

Belangrijk bij het raadplegen van een dokter of arts, is het formulier ‘aangifte van ongeval’. Elke afgevaardigde heeft dit document bij zich in zijn map. Uw dokter of arts weet hoe hij dit formulier moet invullen. Breng het formulier binnen de 10 dagen terug bij onze gerechtigd correspondent  , voorzien van een vignet van uw mutualiteit.

Belangrijk bij invullen document en terugbetaling onkosten:

Voorzijde van het formulier moet ingevuld worden door de dokter (aandacht schenken voor eventuele kiné-behandelingen

Achterzijde in te vullen door de ouders (of secretaris van de club) met opgave van plaats, terrein, uur en omstandigheden van het ongeval (bv. Onvrijwillige trap op linkerenkel)

Samen met de afrekening van het ziekenfonds en eventuele apothekerskosten te bezorgen bij de secretaris van de club of af te geven in de kantine.

Na ongeveer drie weken ontvangt de club een juiste afrekening met een afhouding van vaste dossierkosten van de KBVB x behandelingen door kinesist moeten door de behandelende arts worden voorgeschreven (max 3 x 17 = 51 per ongeval en per jaar); eventuele verlengingen moeten voorafgaandelijk door de KBVB goedgekeurd worden bij sportenactiviteit van minder dan 14 dagen worden kosten kiné niet terugbetaald onkosten later ingediend dan 1 jaar na datum ontvangst ongeval verklaring komen niet meer in aanmerking

Voordat u begint te spelen, moet u opnieuw langsgaan bij uw huisarts/clubarts om u genezen te laten verklaren (via document opgestuurd door de KBVB). Indien u dat niet doet, ben u niet verzekerd bij een nieuwe blessure. Het document van genezing moet binnengebracht worden bij onze gerechtigd correspondent. Hij signaleert dit aan de TVJO, die op zijn beurt de trainer verwittigd dat de speler terug beschikbaar is. Zolang de TVJO de trainer niet op de hoogte brengt, zal de trainer de speler niet toelaten op trainingen en/of wedstrijden. Het is een speler VERBODEN om deel te nemen aan een wedstrijd zonder bevestiging van een genezingsattest.