Missie-Visie

DNA KFC. Lennik

-KFC. Lennik staat voor attractief een aanvallend voetbal met oog op organisatie. Spelen met lopende driehoeken en inspelen - demarkeren zijn onze stokpaardjes. De opleiding naar het eerste elftal moet vertaald worden naar de 1-4-3-3 of de 1-3-4-3.  

Spelprincipes:

Aanvallend B+

-Inspelen demarqueren

-Lopende driehoeken

-Derde man in de opbouw

-En overtal creëren in opbouw

-Bij hoge pressing tegenstander lange bal in hoeken voor lopende 7-  9-11

Verdedigen B-

-Inspelen demarqueren (na foutieve passing)

-Balverlies is onmiddellijk druk op die bal zetten

-De as van het veld dichthouden

-Bal en tegenstander steeds naar de zijkanten dwingen

-Steeds druk door in eerste fase twee verdedigers (dubbele dekking)

Dit zijn de eerste spelprincipes die wij er in de jeugd moeten inslijpen.

Dit doen wij vanaf u8 met zoveel mogelijk game model


Missie:

-Kinderen (jongens of meisjes) uit de eigen gemeente en en omliggende gemeenten volwaardige voetbalopleiding te kunnen geven of aanbieden.

-Elk jaar 3 tot 5 spelers uit de eigen opleiding te kunnen afleveren aan de A-kern.

-In de toekomst in het eerste elftal te spelen met allemaal spelers uit Lennik en zijn deelgemeenten of  uit onze eigen jeugdopleiding.

-Kinderen niet alleen op sportief vlak te ontwikkelen maar ook op menselijk, sociaal al maatschappelijk vlak om zich zodoende in de maatschappij gemakkelijk te kunnen intrigeren.      

-Alle regio’s binnen de club korter bij elkaar te brengen en zodoende de eenheid binnen de club te verstevigen.

-Positief en aanvallend voetbal te brengen in een positieve competitiegeest.

-FUN (plezier) en individuele ontwikkeling zijn primordiaal


Visie:

-Beleving en wilskracht en het moderne tiki taka van Barcelona (lopende driehoeken) zijn de grondstenen van onze voetbal specifieke opleiding, INSPELEN-DEMARKEREN is en leuze dat er moet ingeslepen worden in onze jeugdopleiding.

-Enkel gediplomeerde trainers bij de provinciale selecties die de visie van de club volgen.

-Onderscheid maken vanaf de u8 tussen het sportieve en recreatieve. (Alle spelertjes op hun niveau laten spelen en trainen)

-Aanleren van individuele technieken zo wel op training als tijdens technische training zijn van zeer groot belang.

-Straatvoetbalprojectie bij de u6 en u7, daarbij gebruik makend van verschillende formats van ballen om de technieken beter bij te schaven.

-Bij de u8-u9 spelen in enkele ruitvorm met rotatie en verplichte opbouw van achteruit. Doelman trapt NOOIT uit maar speelt mede, trainingen zijn er steeds gebaseerd op technieken met dribbels-aannemen-trappen en dit verweven in spelvormen waarin de kinderen zo veel mogelijk tot scoren moeten komen.

-Vanaf u10 tot u13 spelen we in de dubbele ruit waarin we kinderen stelselmatig gaan opleiden naar twee posities toe (bv 2-7). Ook de passing en het spelen in driehoeken moeten nu langzaam ingeslepen worden. Opbouw moet ook nu gebeuren van achteruit maar hier mag de doelman al eens gebruik maken van trap naar 7-11- 9 of 10.

-Bij de bovenbouw gaan de u15-u17 en u19  spelen in de 1-4-3-3 opstelling, dit omdat deze toelaat om het maximaal aantal driehoeken te maken. Ook wordt er gespeeld en getraind in zonefilosofie.

-Doorstroming naar eerste elftal toe moet gebeuren vanaf de u21 of u19.


Sociaal:

-Samenwerking met de plaatselijke scholen en dit ook vooral naar kinderen met leerproblemen.

-Respecteren van de opleiders, ouders en clubleden.

-Beleefdheidsvormen via de huisregels strikt opvolgen.(Naleven van huisregels)

-Problematische opvoedingssituatie aanbrengen via de ombudsman en hulp bieden via de sociale cel van de club.

-Drugspreventie en criminaliteit preventie nauwlettend in het oog houden en met bevoegde instanties samenwerken.

-Fair-Play op en naast het terrein zijn bij KFC. Lennik van het allergrootste belang.

Een gezonde geest in en gezond lichaam


Filosofie Visie en Missie:

DURF EN PLEZIER ZIJN DE BASIS

DE INDIVUDUELE ONTWIKKELING VAN DE SPELER STAAT ALTIJD CENTRAAL

Durf:  -Hierin verstaan we dat spelers steeds de kans moeten krijgen om hun creativiteit te ontwikkelen op alle posities.

-Ook de nodige initiatieven nemen op alle posities en ze daarin positief stimuleren.

-Leren domineren in de 1-1 situatie zo wel verdedigend als aanvallend.

-Opbouw van achteruit steeds blijven verzorgen en uitvoeren.

-Aanvallend en verzorgd voetbal te brengen met inspelen  en demarkeren als rode draad.

-De individuele actie ten alle tijden gebruiken.

-Durf bij de opleiders door op lange termijnvisie te gaan   werken.

Mentaliteit:   -Steeds willen winnen maar nooit moeten  winnen.

-Concentratie en beleving zo wel op training als in de wedstrijd.

-Verdedigen nooit als doel gebruiken maar wel als hulpmiddel.

    INSPELEN-DEMARKEREN–MAKEN VAN ZOVEEL MOGELIJK LOPENDE DRIEHOEKEN–IN ZONEFILOSOFIE-DE DRIBBEL