Tuchtmaatregelen

Tuchtmaatregelen KFC. Lennik

-De opleider kan in geen enkel geval beïnvloed worden door de ouders met betrekking tot de activiteiten van de speler. Na een training of een wedstrijd is het een ouder niet toegelaten om met de opleider over de trainings- of wedstrijdactiviteiten te praten. Hierdoor zou de objectiviteit van de beoordeling van een speler in het gedrang kunnen worden gebracht.

Maatregel: Bij herhaaldelijk voorval zal de speler gedurende bepaalde termijn geschorst worden en bij erge gevallen zelf ontslag uit de club


-De ouders van elke KFC speler worden met aandrang gevraagd om er voor te zorgen dat de jeugdspeler op tijd komt. We willen de ouders wijzen op het feit dat zij hier een belangrijke rol spelen en het organisatiemodel van KFC. Lennik en de werking van de jeugdopleiding NIET in gevaar mogen brengen door een nonchalante en een vrijblijvende opstelling.

Maatregel: Veelvuldig te laat komen is niet alleen niet respectvol naar de opleider toe maar evenmin naar je collega-spelertjes toe. Veelvuldige inbreuken kan een verwijdering als speler tot gevolg hebben.


-In geval van herhaaldelijk, ernstige onenigheid of onaangepast gedrag van de ouders of speler.

Maatregel: Bestuur zal maatregelen treffen en zelfs kunnen overgaan tot verwijdering uit de club.


-Opleiders of medewerkers die mondeling of lichamelijk bedreigd worden door spelers of ouders.

Maatregel: Onmiddellijke uitsluiting uit de club.


-Wangedrag van spelers of ouders tijdens wedstrijden uit of thuis naar tegenstander of scheidsrechter.

Maatregel: Schorsing gedurende bepaalde periode of onmiddellijke uitsluiting bij ernstige feiten