Ouderraad

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de jeugdspelers van KFC en bestaat vooral uit ouders van spelers. De verantwoordelijke van de ouderraad,  is tevens lid van het jeugdbestuur.

De ouderraad is een schakel tussen de ouders en de club. De raad dient als klankbord voor de voetbalopleiding. Men houdt rekening met de mening van de ouders, er wordt zelfs expliciet naar gevraagd. De raad is een waardevolle gesprekspartner en informatiebron voor de club.

Regelmatig worden speciale thema’s besproken. Er worden geen sportieve thema’s besproken die invloed hebben op de sportieve werking van de jeugdopleidingen.

De verantwoordelijke doet via soccer online regelmatig enquêtes in verband met wat er in de jeugdwerking kan verbeterd worden en naar evenementen toe.

Van elke leeftijdscategorie zouden wij graag één vertegenwoordiger hebben.


Verantwoordelijke ouderraad: