Doelstelling

Vlaams karakter • Bruisend verenigingsleven • Kwalitatieve jeugdopleiding • Geïntegreerde doorstroming jonge talenten • Referentie worden op PROV niveau • In Pajottenland .

Voor iedereen - Respect - Passie - Discipline - Fun - Opleiden en groeien. 

Een missie geeft aan waar een organisatie voor bekend én garant staat. Bij het formuleren van onze opleiding, zijn we vertrokken vanuit de vraag: “Waarom heeft een jeugdspeler gekozen voor KFC. Lennik ? KFC is een  Vlaamse familieclub uit het Pajottenland met een traditie in het opleiden en actieve doorstroming van voetballers op nationaal niveau en de hogere provinciale reeksen.

De jeugdopleiding is een onmisbare pijler in de structuur van de club en onderscheidt zich door een model aan te bieden waarin spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen op sportief, menselijk, sociaal en maatschappelijk vlak. De jeugdopleiding vermindert de prestatiedruk door weinig belang te hechten aan wedstrijdresultaten (geen kampioenenploegen). Zo scheppen we het ideale kader voor individuele ontwikkeling.

Het opleiden van voetballers bij KFC gebeurt met respect voor het individu. De club vertolkt zijn opleidingsrol in een omgeving waarbij plezier (fun), opleiding (formation), verdraagzaamheid (tolerance) en sociaal-maatschappelijk engagement (sociaal) het draagvlak zijn. Onze jeugdopleiding is een echte opleidingsclub met bedoeling zo veel mogelijk eigen opgeleide spelers in het eerste elftal.

Wij richten ons vooral op de doelgroep jongens omdat deze onze toekomstgroep zal moeten zijn. Toch hebben we zeker oog voor het opleiden van meisjes en zullen wij deze altijd aansluiten en betrekken in de opleidingen om ze later als volwaardige speelster af te leveren aan eventuele nationaal spelende clubs. Wij proberen de meisjes zo ver mogelijk met te dragen in onze opleiding omdat we er van overtuigd zijn dat dit een enorm voordeel geeft aan hun eigenlijke vervolmaking naar het vrouwenvoetbal toe.In de toekomst overwegen we zeker om meisjesvoetbal en G voetbal aan te bieden